FAQ - Frequently Asked Question

Otázky a odpovede

Home PagePodporaFAQ

Ako nastaviť správne hmatník gitary PRS?

Modely gitár PRS majú aktívne dvojité tiahlo (truss rod) umiestnené v hmatníku gitary, ktoré slúži na nastavenie prehnutia hmatníka. Hmatník gitary je upravený, ale počas prepravy môže nastať jemná zmena prehnutia hmatníka. V prípade odchýlenia hmatníka dopredu - struny sú vysoko, čo spôsobuje neprirodzené, obtiažne hranie. V prípade odchýlenia hmatníka dozadu - struny sú nízko, pražce spôsobujú drnčanie. Ak hmatník nemá správne prehnutie, nastavenie výšky kobylky tento jav neodstráni.
Stačí malá úprava, nastavenia tiahla (truss rod) a gitara sa dostane do normálu.

Kontrola prehnutia hmatníka:

Na najnižšej strune E zatlačte na prvom a poslednom pražci, skontrolujte strunu na 8 pražci a rozdiel by mal byť okolo 0,2 mm. (cca hrúbka troch kancelárskych papierov).

Ak je potrebné prispôsobiť tiahlo (truss rod) postupujte nasledovne:

 • Na hlave gitary odmontujte podložku, pod podložkou je matica, ktorou sa upravuje nastavenie hmatníka.
 • Ku každej gitare je priložený servisný kľuč k nastaveniu hmatníka.
 • Otáčaním kľúča doprava (v smere hodinových ručičiek) sa prehnutie hmatníka zväčšuje.
 • Otáčaním doľava zmenšuje.

PRS Truss rod adjustment

Upozornenie!

Nastavenie tiahla je citlivejšie ako u gitár iných značiek. Obvykle stačí pootočiť o jednu štvrtinu až polovicu obrátky na dosiahnutie požadovanej zmeny.

Ako nastaviť kobylku PRS Stoptail?

Pri nastavení kobylky PRS Stoptail postupujte podľa týchto pokynov:

PRS kobylka Stoptail

Postup nastavenia a ladenie oktávy:

 • 1. priloženým servisným kľúčom (inbus 1,5) sa ladí oktáva
 • 2. skrutky ladenia sú zo zadnej strany kobylky
 • 3. otáčaním kľúča doprava (v smere hodinových ručičiek) sa oktáva predlžuje, otáčaním doľava sa oktáva skracuje
 • 4. ladenie začíname tenkou strunou E1 a nasledovne hrubou strunou E6. Kontrola správneho ladenia sa robí na 12-tom pražci

Doporučujeme ladiť oktávu podľa elektronickej ladičky a struny pri predlžovaní oktávy povoliť.

Postup nastavenia výšky kobylky

 • 1. uvoľniť struny
 • 2. otáčaním skrutiek doprava sa kobylka znižuje
 • 3. otáčaním skrutiek doľava sa kobylka zvyšuje
 • 4. podľa potreby zvýšenia, zníženia kobylky sa postupuje vždy točením striedavo o štvrtinu otáčky jednej strany a následne o štvrtinu otáčky druhej strany. Pri dodržaní tohto postupu je manipulácia so skrutkami bez odporu.

Upozornenie!

Pri nedodržaní postupu v bode 4 môže nastať spriečenie kobylky STOPTAIL, čo spôsobí obmedzenie manipulácie so skrutkami. Ak sú struny staré alebo opotrebované nie je možné gitaru naladiť. Je potrebné struny vymeniť za nové.

Ako nastaviť správne kobylku s tremolom?

PRS Kobylka s Tremolom

Patentovaný systém kobylky s tremolom Paul Reed Smith používa od roku 1984. Konštrukčné prvky sú jednoduché, použitý je tradičný oporný bod v prednej časti kobylky tremola s nasledujúcimi rozdielmi:

 • 1. Predná časť kobylky tremola je uchytená šiestimi skrutkami. Skrutky majú zospodu ostré hrany v tvare V a sú opornými bodmi pre kobylku tremola. Je nutné správne umiestniť blok kobylky do hrán skrutiek, lebo to umožňuje vrátiť kobylku na pôvodné miesto po použití tremola.
 • 2. Kobylka má šesť nastaviteľných kameňov, ktoré pomáhajú odstraňovať tradičnú nestabilitu ladenia.
 • 3. Blok tremola má vyvŕtaných šesť dier, struny sú uchytené vo vnútri bloku tremola čo zabraňuje napínaniu strún.
 • 4. Struny neprechádzajú ostrými okrajmi.
 • 5. Skrutky sú vyrobené z mosadze.
 • 6. Rameno tremola je uchytená v plastovom puzdre a nastavuje sa skrutkou v zadnej časti kobylky.

Správne nastavenie šiestich mosadzných skrutiek je najdôležitejší prvok v systéme nastavenia kobylky. Skrutky tvoria pilier do ktorého je ukotvená kobylka a úroveň medzi kobylkou a telom gitary je 1,6 mm. Týchto šesť skrutiek je nastavených z výroby a nemali by sa vôbec upravovať. Nastavenie skrutiek na kobylke je zložité a treba dbať aby ostré hrany na skrutkách sa nepoškodili. Ak je nutné nastaviť skrutky, uvoľnite struny a kobylku s otvormi vsaďte presne do hrán skrutiek. Ak je osadenie nepresné, ostré hrany na skrutkách sa poškodia.

Nastavenie kobylky tremola

Ak vzdialenosť medzi kobylkou a telom gitary nedosahuje úroveň 1,6 mm, na zadnej strane gitary odskrutkujte kryt bloku tremola, nastavte postupne skrutky na držiaku pružín po ¼ otáčky, pokiaľ nedosiahnete požadovanú úroveň.
Gitaru nalaďte, zahrajte na strune E6 (hrubá struna), páku potiahnite do hornej polohy a musíte zaznieť tón F#. Tón F# musí zaznieť presne. Ak tón F# nie je presný, je potrebné sa vrátiť k nastaveniu skrutiek držiaka pružín a celý proces opakovať.

Nastavenie tremola

Ak je uvoľnené rameno tremola (páky), alebo pri ťažkej manipulácii s tremolom je potrebné nastaviť na zadnej strane kobylky skrutku na nastavenie tremola (inbus 1,5).

Upozornenie!

Ak sú struny staré alebo opotrebované nie je možné gitaru naladiť. Je potrebné struny vymeniť za nové.

Ako natiahnuť spravne struny bez zámkov?

Postup ako natiahnuť struny bez zámkov - Vintage:

Pre detailný náhlad, kliknite na daný obrázok.

PRS Vintage - natiahnuť struny bez zámkov - 1
1. Ladiacim kľúčom nastavíme ladiaci kolík tak, aby otvor smeroval k nultému pražcu.

PRS Vintage - natiahnuť struny bez zámkov - 2
2. Strunu prevlečieme cez otvor ladiaceho kolíka a strunu natiahneme ku hlave gitary.

PRS Vintage - natiahnuť struny bez zámkov - 3
3. Zoberieme koniec struny a oblúkom sa vrátime späť do stredu nultého pražca a prevlečieme popod natiahnutú strunu smerom ku ladiacemu kľúču.

PRS Vintage - natiahnuť struny bez zámkov - 4
4. Ďalej strunu oblúkom zahneme ponad natiahnutú strunu a tak vznikne slučka – zámok.

PRS Vintage - natiahnuť struny bez zámkov - 5
5. Nasaďte na ladiaci kľuč gitarový navíjač strún.

PRS Vintage - natiahnuť struny bez zámkov - 6
6. Gitarovým navíjačom natiahnite strunu do požadovaného tónu.

PRS Vintage - natiahnuť struny bez zámkov - 7
7. Odstavajúcu strunu odstrihneme čo najbližšie pri ladiacom kolíku.

Ako natiahnuť správne struny so zámkami?

(14:1 Low Mass Locking Tuners Phase II PRS)

Pre detailný náhlad, kliknite na daný obrázok.

PRS - natiahnuť struny so zámkami - 1
1. Ladiaci kolík nastavíme tak, aby otvor v kolíku smeroval do stredu nultého pražca a povolíme maticu na kolíku (10 centová euro minca).

PRS - natiahnuť struny so zámkami - 2
2. Strunu prevlečieme cez otvor ladiaceho kolíka a strunu natiahneme.

PRS - natiahnuť struny so zámkami - 3
3. Maticu na kolíku jemne zatiahneme prstami.

PRS - natiahnuť struny so zámkami - 4
4. Pomocou mince otočte maticu na kolíku o štvrtinu až polovicu otáčky čo zabezpečí zamknutie struny. Nezamykajte strunu príliš nasilu mohla by sa poškodiť, roztrhnúť.

PRS - natiahnuť struny so zámkami - 5
5. Strunu zahnite.

PRS - natiahnuť struny so zámkami - 6
6. Zahnutú strunu odstrihneme čo najbližšie pri ladiacom kolíku.

Nenašli ste odpoveď?

neváhajte a zavolajte nám na číslo:

+4212 659 568 81

Leave a Reply

X