Postup ako natiahnuť struny bez zámkov – Vintage:

Pre detailný náhlad, kliknite na daný obrázok.

PRS Vintage - natiahnuť struny bez zámkov - 1
1. Ladiacim kľúčom nastavíme ladiaci kolík tak, aby otvor smeroval k nultému pražcu.

PRS Vintage - natiahnuť struny bez zámkov - 2
2. Strunu prevlečieme cez otvor ladiaceho kolíka a strunu natiahneme ku hlave gitary.

PRS Vintage - natiahnuť struny bez zámkov - 3
3. Zoberieme koniec struny a oblúkom sa vrátime späť do stredu nultého pražca a prevlečieme popod natiahnutú strunu smerom ku ladiacemu kľúču.

PRS Vintage - natiahnuť struny bez zámkov - 4
4. Ďalej strunu oblúkom zahneme ponad natiahnutú strunu a tak vznikne slučka – zámok.

PRS Vintage - natiahnuť struny bez zámkov - 5
5. Nasaďte na ladiaci kľuč gitarový navíjač strún.

PRS Vintage - natiahnuť struny bez zámkov - 6
6. Gitarovým navíjačom natiahnite strunu do požadovaného tónu.

PRS Vintage - natiahnuť struny bez zámkov - 7
7. Odstavajúcu strunu odstrihneme čo najbližšie pri ladiacom kolíku.