(14:1 Low Mass Locking Tuners Phase II PRS)

Pre detailný náhlad, kliknite na daný obrázok.

PRS - natiahnuť struny so zámkami - 1
1. Ladiaci kolík nastavíme tak, aby otvor v kolíku smeroval do stredu nultého pražca a povolíme maticu na kolíku (10 centová euro minca).

PRS - natiahnuť struny so zámkami - 2
2. Strunu prevlečieme cez otvor ladiaceho kolíka a strunu natiahneme.

PRS - natiahnuť struny so zámkami - 3
3. Maticu na kolíku jemne zatiahneme prstami.

PRS - natiahnuť struny so zámkami - 4
4. Pomocou mince otočte maticu na kolíku o štvrtinu až polovicu otáčky čo zabezpečí zamknutie struny. Nezamykajte strunu príliš nasilu mohla by sa poškodiť, roztrhnúť.

PRS - natiahnuť struny so zámkami - 5
5. Strunu zahnite.

PRS - natiahnuť struny so zámkami - 6
6. Zahnutú strunu odstrihneme čo najbližšie pri ladiacom kolíku.