Impressum

YPS, s.r.o.
Oficiálny Dealer PRS – Paul Reed Smith Guitars® pre Slovenskú Republiku
Tatranská 11
841 06 – Bratislava
Slovensko

Mobile: +421 (0)905 228 284
E-Mail: jhangoni(at)prs.sk
Home: prs.sk

Indentifikačné informácie:
IČO: 36772755
DIČ: 2022371516
IČ DPH: SK2022371516

Zodpovedná osoba za obsah stránky:
Anna Hangoni
E-Mail: ahangoni(at)prs.sk

Webmaster kontakt:
Peter Dubcek
E-Mail: webmaster(at)prs(dot)sk
Home: ppdesign.ch

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I dňa 04.05.2007, oddiel Sro, vložka číslo 45773/B.

Prehlásenie o odstúpení zodpovednosti

1. Obsah PRS.sk online stránky:

Prevádzkovateľ neručí za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu zverejnených informácií. Nároky na ručenie voči prevádzkovateľovi, ktoré sa vzťahujú k hmotnej i nehmotnej povahy spôsobené používaním alebo nepoužívaním informácií, alebo použitie nesprávnych a neúplných informácií, sú vylúčené, ak prevádzkovateľ dané informácie neúmyselne alebo hrubo zanedbane prezentuje.
Všetky ponuky sú nezáväzné. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu časti stránok alebo celú ponuku bez osobitného oznámenia na doplnenie, odstránenie, zverejnenie dočasne alebo trvalo.
PRS.sk Store: Prečítajte si prosím, naše všeobecné obchodné podmienky – VOP.

2. Referencie a linky:

Prevádzkovatel nezodpovedá za priame alebo nepriame odkazy na iné internetové stránky – linky.
Prevádzkovateľ týmto výslovne prehlasuje, že v čase vytvárania linkov na odkazované stránky neobsahovali nelegálny obsah! Prevádzkovateľ nemá vplyv na aktuálny a budúci obsah odkazovaných / prepojených stránok. Preto sa dištancuje od všetkých obsahov všetkých odkazovaných / prepojených stránok, ktoré boli zmenené po spojení. Pre ilegálne, chybné alebo neúplné obsahy a predovšetkým za škody (z použitia alebo nepoužitia) zodpovedá prevádzkovateľ danej internetovej stránky.

3. Autorské práva a práva ochranných známok (Copyright):

Prevádzkovateľ sa snaží dodržiavať autorské práva použitých grafík, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov, používať svoje vlastné grafiky, zvukové súbory, videosekvencie a texty alebo využíva bezlicenčné grafiky, audio, videosekvencie a texty. Všetky v rámci internetovej ponuky a prípadne chránené značky a ochranné známky podliehajú ustanoveniam platného práva ochranných známok a vlastníckym právam zapísaných vlastníkov. Samotná zmienka neznamená, že ochranné známky nie sú chránené zákonom!
Všetky originálne grafiky, fotomateriály, audio, videosekvencie a texty sú spracované s výslovným povolením PRSGuitars.com. Copyright na akékoľvek materiály vytvorené prevádzkovateľom zostáva u PRS.sk stránky.
Akákoľvek reprodukcia alebo použitie grafiky, zvuku a videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je dovolená bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa! Právne kroky proti porušeniu tohto zákazu sú výslovne vyhradené.

4. Ochrana osobných údajov:

Všetky zadania osobných alebo obchodných údajov (e-mailovej adresy, mená, adresy) a dát prebieha na dobrovoľnej báze. Všetky údaje slúžia len pre interné účely PRS.sk internetovej ponuky a nie sú k dispozícii pre tretiu osobu.

5. Právna účinnosť tohto prehlásenia o odstúpení zodpovednosti:

Toto prehlásenie o odstúpení zodpovednosti treba považovať za súčasť internetovej ponuky.

Toto prehlásenie o odstúpení zodpovednosti nadobúda okamžitú platnosť.
Posledná aktualizácia: 05. január 2013. Copyright © 2007-2013 PRS.sk